ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΥ

Αθροσκόπηση-Γόνατος

Από την Αλίκη Ζωγράφου ( personal trainer )

Η αρθροσκόπηση είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος διάγνωσης των κακώσεων των μηνίσκων, καθώς
και των άλλων ενδοαρθρικών στοιχείων του γόνατος.

Είναι μία επεμβατική μέθοδος με πολύ μικρές τομές, κατά την οποία γίνεται η εισαγωγή του αρθροσκοπίου (ειδικού οργάνου) μέσα στην άρθρωση και έχει το πλεονέκτημα του άμεσου οπτικού ελέγχου των ευρυμάτων.

Εκτός από διαγνωστική είναι και θεραπευτική, ανάλογα με την υπάρχουσα παθολογία.

Με την αρθροσκόπηση, η βλάβη στους φυσιολογικούς ιστούς είναι πολύ μικρότερη, με αποτέλεσμα η αποκατάσταση
συγκριτικά με την ανοιχτή μέθοδο να είναι πολύ γρηγορότερη.

Άλλο ένα πλεονέκτημα, σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο, είναι η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς, μειώνοντας έτσι πολύ τις πιθανότητες επιπλοκών, όπως μόλυνση, θρόμβωση και βλάβη αρθρικού χόνδρου.
Μετά την αρθροσκόπηση, για να αποφύγουμε εμφάνιση ατροφίας των μυών του μηρού,
συστήνονται κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Συγκεκριμένα:
• Άρση ποδιού με τεντωμένο γόνατο

• Κάμψη έκταση ποδοκνημικής

• Παθητική κάμψη του γόνατος

• Πλήρη έκταση του γονάτου